Heřmanička

Osud úzkorozchodné dráhy ve frýdlantském výběžku, spojující ve své době německou Žitavu s Frýdlantem byl popsán již na mnoha místech – ať už na stránkách SPŽ nebo na webu Frýdlantských okresních drah. Provoz na zdejší místní dráze s rozchodem 750 mm byl zahájen 25. srpna 1900, vystřídala se zde celá řada zajímavých vozidel a po ukončení provozu, ke kterému došlo 13. ledna 1976 trať takřka dvě desetiletí postupně zarůstala vegetací až do poloviny 90. let, kdy byla na přelomu let 1996 a 1997 snesena.

Projekt úzkorozchodné tratě z Frýdlantu v Čechách do Heřmanic se začal postupně rýsovat během let 2008 a 2009, kdy jsem na původním základu od Honzy Hájka postupně realizoval úsek z Heřmanic do Dětřichova. V návaznosti na to započala také tvorba originálních vozidel, zatím sice jen ve formě reskinů, ale později se přidaly i nové modely. Stejný postup byl zvolen také u budov, kolejí a dalších objektů. Práce na realizaci celé dráhy postupovaly po etapách (v závislosti na chuti do práce 🙂 ) do počátku roku 2012, kdy byla trať protažena až do Frýdlantu a projekt tak dosáhl svého ukončení.

Mapa je vytvořena v jakési univerzální a ne zcela historicky přesné podobě. Je to dáno kompromisy, vycházejícími z leteckého snímkování a z proměn celé dráhy. Trať je situována svým provedením mezi 50. a 70. léta 20. století. Kolejiště stanic a nákladišť jsou zachována v původní podobě, možný je parní i dieselový provoz – byť s vědomím, že původní podobu kolejiště u frýdlantské výtopny nebylo možno zobrazit a proto už je zpracována v redukované podobě.  Všechny zastávky a stanice jsou vybaveny nástupišti s podporou cestujících, interaktivní průmysl není podporován z důvodu nefunkční překládky normálněrozchodných vozů na podvalníky. Normálněrozchodná část stanice ve Frýdlantu je koncipována spíše formou kulisy pro provoz úzkorozchodky než reálně funkčním kolejištěm.

Celá trať je vytvořena a testována v simulátoru TS 2010 (série Trainz) – žádné jiné herní verze nebyly při vývoji použity a funkčnost mapy v nich není zaručena. Trať se nachází zhruba v podobě, v jaké byla v roce 2012 dokončena – pouze některá místa a kratší úseky se dočkaly před vydáním úprav prodle nově získaných podkladů. Podpora v případě chybného zobrazování v novějších verzích hry není poskytována!

Původní forma distribuce byla plánována jako payware na CD nosiči v jednom  balení s nově vydanou publikací o historii dráhy, nicméně, vzhledem k nedostatku času a zastaralost této koncepce o téhle podobě downloadu nemůže být ani řeč – mapa je tedy ke stažení zdarma. Pokud se vám však líbí a chcete mi libovolnou finanční částkou poděkovat, můžete – ať už přes PayPal nebo přes bankovní účet 193755580/0300. Co si budeme nalhávat, spotřeba kafe při její tvorbě byla enormní… 🙂

Děkuji všem, díky kterým se podařilo virtuální Heřmaničku dotáhnout do podoby, v jaké si ji nyní můžete stáhnout. Snad Vám bude dělat stejnou radost, jako z ní mám já.

Download

Mapa Frýdlant – Heřmanice

Součásti k mapě

381476_230272943712667_626483565_n

Vozidlový park

T47.008

Heslo: hermanicka

stefja_20190326_0005

T47.010

Heslo: hermanicka

stefja_20190330_0001

Balm/ú 625

Heslo: hermanicka

stefja_20190326_0003

BDa/u 671

Heslo: hermanicka

stefja_20190326_0002

B/u 701

Heslo: hermanicka

stefja_20190326_0001

B/u 702

Heslo: hermanicka

stefja_20190326_0000

D/u 600

Heslo: hermanicka

stefja_20190326_0004

Z/u – pack více vozů

Heslo: hermanicka

stefja_20190330_0002